Prijava nadležnih tijela
INDUSTRIJA HELPDESK
Poštovani,
Dobro došli u aplikaciju „Industrija Helpdesk“ (IHD) putem koje pružamo korisničku i stručnu podršku za teme Sektorskih pritisaka.
Izrada aplikacije potaknuta je velikim interesom korisnika, raznih suradničkih institucija te stručne i ostale zainteresirane javnosti, za pitanja Sektorskih pritiska gdje pripadaju i baze industrije. Putem IHD možete postavljati pitanja vezana za ove baze Sektorskih pritisaka:
- ROO / Registar onečišćavanja okoliša,
- RPOT/OPVN / Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća,
- BOUDR / Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja te
- SKB / Strateške karte buke.

Obzirom da ROO helpdesk Registra onečišćavanja okoliša (ROO) kontinuirano radi od 2008., a interes javnosti se povećava iz godine u godinu i za pitanja i podatke vezano za ROO ali i ostale baze Sektorskih pritisaka, prepoznata je potreba proširenja korisničke pomoći i na ostale baze. Ovim putem sve upite želimo kanalizirati kroz „jedna vrata“ kako bi isti bili sustavno obrađeni i sistematizirani.
Time se poslovi ovog tipa unaprjeđuju te su potrebne informacije na kvalitetniji način dostupni javnosti čime se postiže bolja usklađenost sa važećim propisima i bolja dostupnost podacima vezanim za zaštitu okoliša.
Jedan od ciljeva je i olakšati dostupnost informacija sudionicima procesa prikupljanja, obrade, kontrole i verifikacije podataka, a to su obveznici, nadležna tijela županija i Grada Zagreba, Inspekcija zaštite okoliša i druge suradničke institucije. Na ovaj način informacije te pitanja i odgovori o temama zaštite okoliša vezano za Sektorske pritiske, postaju dostupnije i nalaze se na jednom mjestu. Na Vaša pitanja i zahtjeve za informacijama vezanim za ROO, bilo stručnim bilo tehničkim, odgovarati će djelatnici nadležnih tijela zaduženi za vođenje podataka ROO u nadležnim tijelima i Gradu Zagrebu te djelatnici Zavoda.
Na pitanja vezana za ostale baze RPOT/OPVN, BOUDR i SKB odgovarati će djelatnici Zavoda.
Nadamo se da ćete biti zadovoljni s aplikacijom IHD te nam putem povratnih informacija pomoći unaprijediti sustav u budućim razvojnim fazama. Za navedeno smo osigurali prostor u kojem možete navesti svoja iskustva i prijedloge putem rubrike naziva „Prijedlozi poboljšanja aplikacije Industrija Helpdesk“.


Želimo Vam uspješno pronalaženje odgovora i podataka.
„Odgovori na sva pitanja vezana za pojašnjenja propisa temeljem kojih su izrađene baze ROO, RPOT, OPVN i BOUDR daju su kao smjernice od strane Zavoda. Donositelj provedbenih propisa vezanih uz navedene baze je MZOE te je time jedino nadležno za njihovo tumačenje.“
I N D U S T R I J A    H E L P D E S K
Uvjeti Korištenja