Upute za korištenje aplikacije Industrija HD

Koja tema vas zanima?

Povratak na početnu stranicu

Registar onečišćavanja okoliša - (ROO)
Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)
Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša - (BOUDR)
Strateške karte buke - (SKB)
Prijedlozi poboljšanja aplikacije Industrija Helpdesk